قوانین و مقررات آجیل و خشکبار عابدینی

سفارشات شهر یزد فقط میتواند قابل پرداخت موقع تحویل باشد.  

سفارشات شهر یزد 1ساعت تا حداکثر 24 ساعت  پس از ثبت سفارش تحویل داده میشود.

سفارشات تهران حداکثر 48 ساعت و در کل کشور از 1 روز تا 4روز تحویل میگردد. 

ارسال محصولات رایگان است.

پشتیبان ارسال 09133513949